Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Mật Tông, trước nhất không do Đức Phật dạy. Mật Tông có mặt sớm nhất 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Mật Tông là một tông phái Phật giáo ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo nay được gọi là Ấn Độ giáo. Mật Tông sử dụng các ấn tướng tức là những điệu bộ của bàn t ...

Đã có quá nhiều bài trên các trang mạng nói đến chính giáo và tà giáo. Đứng góc độ nào để phân biệt chính và tà? Trước khi đi vào vấn đề, cần có một điểm chung khi tham gia vào vấn đề phân tích. Nếu cứ mạnh ai nấy bảo lưu ý riêng, không đồng nhất điểm ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Tác giả: Narada Maha Thera. Phạm Kim Khánh dịch. là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia năm 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng lỗi lạc Pelene Vahiranyna. Đại đức Narada được đà ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Tác giả Narada Thera. HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về cuộc đời đức Phật (qua 3 thời kỳ ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Tác giả Narada Thera. HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về cuộc đời đức Phật (qua 3 thời kỳ ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai. Tác phẩm giá trị này do ngài học giả Bhikkhu Bodhi người Hoa Kỳ viết và dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh; ...

Lời Phật dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng đồng và Xã hội - Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pali (Nguyên Nhật Trần Như Mai)

Nguyên tác: The Buddha’s Teachings on Social and Communal Harmony - An Anthology of Discourses from the Pāli Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai. Thực hiện sách giấy: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ấn tống: Thế Giới ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Tỳ kheo Giác Hạnh (Dhamma-dhara) chuyển dịch. Cuốn sách Pāli Căn Bản này được soạn bởi nữ giáo sư Lily de Silva người Sri Lanka thuộc phân khoa nghiên cứu Phật giáo và Pāli của Trường Đại Học Peradeniya, Sri Lanka vào năm 1991. Sau những năm tháng ...

Là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức và thể nghiệm nhất cho đọ ...

Quảng Tánh biên soạn. Là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Nguyên tác: Visuddhimagga. Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa. Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: The Path of Purification (Trưởng lão Nanamoli). Chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ: Thích Nữ Trí Hải. Bản Thanh Tịnh Ðạo được sư cô Trí Hải dịch từ ...

Tác giả: John Bullitt. Việt dịch: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hòa. Xem thêm & nguồn: http://www.phapluan.net/dieuphap/access_to_insight/LearningThePaliLanguage.htm

Cửa sổ bàn phím cho Typing với Unicode Latin- phông chữ Pali. Để gõ tiếng Pali, bạn cần một công cụ để lập bản đồ các tổ hợp phím ký tự tiếng Pali, tốt nhất là một trong những công trình với các ứng dụng thường được sử dụng. Người sáng tạo bố trí bàn p ...

Cài trực tiếp vào Word để đánh máy, không cần phần mềm font Pāli nữa. Xem thêm & nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/tu-dien-pali/cach-cai-symbol-pali-trong-word.html

Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu). Mục đích của quyển "Phạn Ngữ Hàm Thụ" này là giúp cho học giả có thể nắm vững một số căn bản về văn phạm Phạn ngữ. Quyển "Phạn Ngữ Hàm Thụ" này sẽ giúp cho những người không có điều kiện dự học ở trường lớp, có ...

Nhận thấy "Phạn-Ngữ" là một thứ tiếng rất cần thiết cho hàng học Phật, ví như cái chìa khóa để mở bảo tàng Phật giáo (vì tất cả Phật-lý đều gồm trong Tam-tạng PaLi). Chúng tôi phiên-dịch quyển sách nầy theo các văn pháp PaLi Tích-lan, Thái-lan và Cambodge ...

Tỳ khưu Bửu Chơn (Bhikkhu Nāga Mahā Thera). Gần đây phong trào nghiên cứu Phật giáo đang phát triển khắp mọi nơi, phần đông muốn tìm hiểu về “Phật giáo Nam Tông” nhưng rất thắc mắc khó khăn vì gặp phải nhiều danh từ Pāli, nên có nhiều người muốn tìm đế ...

Lớp học Learning Pali do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy (Video Youtube). Xem Video: http://vietheravada.net/tudien/learningpali-nslieuphap.htm https://www.youtube.com/playlist?list=PL5O6rdKRISyGw6ZMLBIO3y-Q31aKCEN1i

Dựa theo: "Concise Pāli-English Dictionary" của A.P. Buddhadatta Mahāthera, Colombo (1968). Hiện nay, nhận thấy phong trào tìm hiểu giáo lý Phật Đà nhất là về Nam Tông, càng ngày càng phát triển. Những danh từ nhà Phật phần nhiều đều có liên quan đến P ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: http://vietheravada.net/tudien/paliviet.htm https://booktranslating.wordpress.com/2010/07/07/t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n-pali-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%B3-kheo-t%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%B1/

Hạng mục: TỪ ĐIỂN