NGÔN NGỮ PALI & SANSKRIT (Phạn)

Tác giả: John Bullitt. Việt dịch: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hòa. Xem thêm & nguồn: http://www.phapluan.net/dieuphap/access_to_insight/LearningThePaliLanguage.htm

Cửa sổ bàn phím cho Typing với Unicode Latin- phông chữ Pali. Để gõ tiếng Pali, bạn cần một công cụ để lập bản đồ các tổ hợp phím ký tự tiếng Pali, tốt nhất là một trong những công trình với các ứng dụng thường được sử dụng. Người sáng tạo bố trí bàn p ...

Viết bởi (Script written by): Anandajoti Bhikkhu. Không cần cài đặt, chỉ cần chạy software, type được Pāli với font unicode (như Times New Roman, Arial…) trên mọi word processor, web-based form… Đánh nhanh gọn: (Nhấn Alt+ các ký tự cần thêm dấu đặc ...

Cài trực tiếp vào Word để đánh máy, không cần phần mềm font Pāli nữa. Xem thêm & nguồn: http://phatgiaonguyenthuy.com/article/tu-dien-pali/cach-cai-symbol-pali-trong-word.html

Tỳ kheo Indacanda (Nguyệt-Thiên Trương Ðình Dũng). Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-palikinh/mautu_pali.htm

Tỳ kheo Giác Hạnh (Dhamma-dhara) chuyển dịch. Cuốn sách Pāli Căn Bản này được soạn bởi nữ giáo sư Lily de Silva người Sri Lanka thuộc phân khoa nghiên cứu Phật giáo và Pāli của Trường Đại Học Peradeniya, Sri Lanka vào năm 1991. Sau những năm tháng ...

Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu). Mục đích của quyển "Phạn Ngữ Hàm Thụ" này là giúp cho học giả có thể nắm vững một số căn bản về văn phạm Phạn ngữ. Quyển "Phạn Ngữ Hàm Thụ" này sẽ giúp cho những người không có điều kiện dự học ở trường lớp, có ...

Xem thêm & nguồn: NikayaReadingSetup.exe www.mediafire.com/download/56mm7ls18qa9zpv/NikayaReadingSetup.exe

Do Tỳ kheo Anandajoti viết Phần mềm Type Pali Unicode Distributable này không cần cài đặt, tự nó thực hiện mã lệnh. Thích hợp với việc sử dụng các font Unicode. Xem thêm & nguồn: https://www.mediafire.com/?g5302ujr6o5m7zb

Tỳ khưu Bửu Chơn (Bhikkhu Nāga Mahā Thera). Gần đây phong trào nghiên cứu Phật giáo đang phát triển khắp mọi nơi, phần đông muốn tìm hiểu về “Phật giáo Nam Tông” nhưng rất thắc mắc khó khăn vì gặp phải nhiều danh từ Pāli, nên có nhiều người muốn tìm đế ...

Nhận thấy "Phạn-Ngữ" là một thứ tiếng rất cần thiết cho hàng học Phật, ví như cái chìa khóa để mở bảo tàng Phật giáo (vì tất cả Phật-lý đều gồm trong Tam-tạng PaLi). Chúng tôi phiên-dịch quyển sách nầy theo các văn pháp PaLi Tích-lan, Thái-lan và Cambodge ...

Lớp học Learning Pali do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy (Video Youtube). Xem Video: http://vietheravada.net/tudien/learningpali-nslieuphap.htm https://www.youtube.com/playlist?list=PL5O6rdKRISyGw6ZMLBIO3y-Q31aKCEN1i