SÁCH GIÁO KHOA PHẬT HỌC

Chủ biên: TT. TS. Thích Nhật Từ.Năm xuất bản: 2019   MỤC LỤC Lời giới thiệu - HT. Thích Trí Quảng  Giáo dục Phật giáo: Mục tiêu và những giải pháp thực hiện - TS.TT. Thích Đức Thiện  Đề dẫn Hội thảo - TS.TT. Thích Nhật Từ VIỆT NAM 1. Giáo dục P ...

Xem Thông tin & nguồn: https://www.vbu.edu.vn/elearning/        

Chủ biên: TT. TS. Thích Nhật Từ.Năm xuất bản: 2019.   MỤC LỤC Lời giới thiệu - HT. Thích Trí Quảng. Giáo dục Phật giáo: Mục tiêu và những giải pháp thực hiện - TS.TT. Thích Đức Thiện  Đề dẫn Hội thảo - TS.TT. Thích Nhật Từ - I -GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT ...

Chủ biên: TT. TS. Thích Nhật Từ.Năm xuất bản: 2019 LỜI GIỚI THIỆU Quyển sách quý vị đang cầm trên tay, “Giáo dục Phật giáo: Bản chất, phương pháp và giá trị” là 1 trong 4 quyển tuyển tập các bài nghiên cứu trong Hội thảo học thuật cùng tựa đề do Hội đ ...

Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ.Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc. (Sơ Cấp Phật Học Giáo Bản – nguyên tác Hán ngữ của cư sĩ Phương Luân, Đài-loan) LỜI GIỚI THIỆU Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt-nam đã 20 thế kỉ. Quốc văn của Việt ...

Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ.Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc. (Sơ Cấp Phật Học Giáo Bản – nguyên tác Hán ngữ của cư sĩ Phương Luân, Đài-loan) LỜI GIỚI THIỆU Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt-nam đã 20 thế kỉ. Quốc văn của Việt ...

Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ.Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc. (Sơ Cấp Phật Học Giáo Bản – nguyên tác Hán ngữ của cư sĩ Phương Luân, Đài-loan) LỜI GIỚI THIỆU Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt-nam đã 20 thế kỉ. Quốc văn của Vi ...

Chan Khoon San.Lê Kim Kha dịch. Biên tập tiếng Anh & phát hành miễn phí bởi: Bro. Chan Khoon San,91, Leboh Bagor, Taman Petaling,41200 Klang, MalaysiaEmail: chankhoonsan@gmail.comBiên dịch tiếng Việt & phát hành miễn phí bởi:Lê Kim KhaEmail: leki ...

Xem thông tin & nguồn: https://www.vbu.edu.vn/khoa/anh-van-phat-phap      

Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói "Ðạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Vi ...

Cư sĩ Thiện Nhân soạn.Đại sư Thái Hư giám định.Nguyễn Khuê biên dịch. Sách Sơ đẳng Phật học giao khoa thư  bằng Hán văn do Cư sĩ Thiện Nhân biên soạn, Đại sư Thái Hư giám định, thường được đem giảng dạy ở các chùa, các trường Phật học, vừa như một giáo t ...

Chủ biên: TT. TS. Thích Nhật Từ.Năm xuất bản: 2019 MỤC LỤCLời giới thiệu - HT. Thích Trí Quảng  Giáo dục Phật giáo: Mục tiêu và những giải pháp thực hiện - TS.TT. Thích Đức Thiện  Đề dẫn Hội thảo - TS.TT. Thích Nhật Từ  I - PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM HỘI ...

Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.PHẬT HỌC CƠ BẢNChương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). TẬP MỘTMỤC LỤC Lời giới thiệuThành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn Phần I - Tam tạng thánh điển Phật giáo1.1 Tam tạng thánh ...

Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói "Ðạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Vi ...

Soạn giả: Cư sĩ THIỆN NHƠN Đính chánh: THÁI HƯ ĐẠI SƯ Dịch giả: HT Thích Hành Trụ Đạo Phật là đạo vị tha bình đẳng. Mục đích của đạo Phật là làm lợi lạc cho nhân sanh và đồng được giác ngộ, không luận người giai cấp nào hay căn cơ nào, nếu mọi người đều c ...

Nội dung chính của môn học dành cho học viên khoa đào tạo từ xa. Học kỳ 1: Xem Giáo Trình, Tài Liệu Tham Khảo, và Nghe file Âm Thanh (mp3). Nguồn: Khóa VII (2021-2025): https://www.vbu.edu.vn/elearning/cu-nhan-dttx/khoa-vii/hoc-ky-1/anh-van-phat-phap ...

Nội dung chính của môn học dành cho học viên khoa đào tạo từ xa. Học kỳ 2: Xem Giáo Trình, Tài Liệu Tham Khảo, và Nghe file Âm Thanh (mp3). Nguồn: Khóa VII (2021-2025): https://www.vbu.edu.vn/elearning/cu-nhan-dttx/khoa-vii/hoc-ky-2/anh-van-phat-phap ...

Nội dung chính của môn học dành cho học viên khoa đào tạo từ xa. Học kỳ 3: Xem Giáo Trình, Tài Liệu Tham Khảo, và Nghe file Âm Thanh (mp3). Nguồn: Khóa VII (2021-2025): Khóa VI (2019-2023): https://www.vbu.edu.vn/elearning/cu-nhan-dttx/dao-tao-tu-xa ...

Nội dung chính của môn học dành cho học viên khoa đào tạo từ xa. Học kỳ 4: Xem Giáo Trình, Tài Liệu Tham Khảo, và Nghe file Âm Thanh (mp3). Nguồn: Khóa VII (2021-2025): Khóa VI (2019-2023): https://www.vbu.edu.vn/elearning/cu-nhan-dttx/dao-tao-tu-xa ...