Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Xem thêm & nguồn: http://chuagiacngo.com/t34-dao-phat-nguyen-chat-va-dao-phat-phap-mon

Hạng mục: PHẬT HỌC

Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng. Mặc dù đạo Phật có bề dày lịch sử phong phú, đầy những giá trị, điều cần thiết đối với người học Phật ngày nay vẫn là làm thế nào để ứng dụn ...

Hạng mục: NẾP SỐNG ĐẠO

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Tên gọi thông thường của bài kinh này là Phẩm Phổ Môn, kinh Phổ Môn hay kinh Quán Thế Âm và gọi đủ là Quan Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn Phẩm. Đây là bài kinh nói về hạnh nguyện độ sanh của Bồ-tát Quan ...

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Kinh Dược Sư gọi đủ là Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, được dịch từ bản chữ Hán của ngài Huyền Tráng. Tại Trung Quốc còn có thêm bốn bản dịch khác là: 1) bản dịch đời Đông Tấn (năm 31 ...

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k09-kinh-di-da

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k11-kinh-dia-tang

Thích Nhật Từ soạn dịch. Cẩm nang học Phật cho người trẻ và người bận rộn. Xem thêm & nguồn: http://chuagiacngo.com/k20-kinh-phat-cho-nguoi-moi-bat-dau

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Kinh Phật cho người mới bắt đầu (Cẩm nang học Phật cho người trẻ và người bận rộn). Nghe đọc: http://chuagiacngo.com/node/7487/play

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Thích Nhật Từ soạn dịch. Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Nghe đọc: http://chuagiacngo.com/node/67819/play

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn: http://chuagiacngo.com/k22-kinh-phat-cho-nguoi-tai-gia

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k25-kinh-phat-ve-dao-duc-va-xa-hoi

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k27-kinh-phat-can-ban

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k26-kinh-phat-ve-thien-va-chuyen-hoa

Thích Nhật Từ dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k21-423-loi-vang-cua-phat-kinh-phap-cu-dhammapada

Thích Nhật Từ biên soạn. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k10-kinh-tu-tam-va-phuoc-duc

Thích Huệ Đăng dịch, Thích Nhật Từ biên tập. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k03-kinh-vu-lan-bao-hieu

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k06-nghi-thuc-sam-hoi-sau-can-va-hong-danh

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ soạn dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k02-kinh-loi-day-cuoi-cung-cua-duc-phat

Thích Nhật Từ. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k16-nghi-thuc-phong-sanh

Hạng mục:Nghi thức

Thích Nhật Từ. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống để nghe: http://chuagiacngo.com/k12-nghi-thuc-le-xuat-gia

Hạng mục:Nghi thức