Những Vị liên quan cuộc đời Đức Phật

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thí chủ quan trọng nhất của giáo đoàn thời đức Phật. Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả triệu phú ở kinh đô Xá Vệ của vương ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Người vợ hiền đức và can đảm, đã giúp chồng thành công trong sự nghiệp cao cả. Công chúa Da Du Đà La cùng tuổi với thái tử T ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Di mẫu của Phật, người phụ nữ đầu tiên xuất gia và thành lập ni đoàn. Vì là di mẫu của Phật, nên thường được gọi một tên đặc ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Thời Phật tại thế, bà Tì Xá Khư được coi là vị nữ thí chủ quan trọng nhất của giáo đoàn. Uy tín của bà không kém gì trưởng giả ...

Ðức ngữ: Hellmuth Hecker. Anh ngữ: Nyanaponika. Việt ngữ: Nguyễn Ðiều.. Là Phật tử, tất cả chúng ta đều có chung nhận định về ông Sú Ðát Tá (Sudatta), tức nam cư sĩ Cấp Cô Ðộc, người có công rất lớn trong sứ mạng hành trì chánh pháp và cải tiến xã hộ ...

Ðức Phật, khi sinh tiền, có hai Ðại đệ tử tại gia, hộ trì Tăng Già nòng cốt nhất, là thiện nam Anàthapindika (Tu Ðà Cấp Cô Ðộc) và tín nữ Visàkhà (Nguyệt Trang Ðài). Câu chuyện ông bá hộ Cấp Cô Ðộc đã được soạn giả dịch xong, ấn tống vào mùa Vu Lan 1993. ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật và trở thành vị thánh tăng thứ sáu của tăng đoàn. Sau khi hóa độ cho năm vị tì ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị đệ tử xuất gia và chứng quả A la hán đầu tiên của đức Phật, là thành viên đầu tiên của giáo đoàn, có pháp lạp cao nhất. T ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị đạo sĩ Bà la môn tiếng tăm lừng lẫy đầu tiên đã xuất gia theo Phật, từng được xem là vị lãnh chúng số một của tăng đoàn. ...

Cấp Cô Độc là Nam cư sĩ Giàu nhất thời Đức Phật. Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-dai-thi-chu-cap-co-doc/ https://www.facebook.com/truyentranh.phatgiao/photos/a.2341407469420877/2341407809420843/?type=3

Visakha là Nữ cư sĩ Giàu nhất thời Đức Phật. Xem truyện tranh & nguồn: https://truyentranhphatgiao.com/thap-dai-de-tu-dai-thi-chu-visakha/ https://www.facebook.com/truyentranh.phatgiao/photos/a.2341407469420877/2341407749420849/?type=3

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị đệ tử tại gia đầu tiên của Phật trong hàng vua chúa. Vua Tần Bà Sa La (cũng gọi là Bình Sa) trị vì vương quốc Ma Kiệt Đà, ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Người hầu cận trung thành của thái tử Tất Đạt Đa thuở trước ở hoàng cung. (Lời người dịch: Xa Nặc vốn là người hầu cận trung ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị đệ tử phản nghịch nguy hiểm nhất của Phật. Thân vương Bạch Phạn (Suklodana - Sukkodana) là bào đệ của vua Tịnh Phạn (Sudd ...