Đức Phật Thích Ca

Nguyên tác tiếng Đức của Hans Wolfgang Schumann (1982). Maurice O'Connell Walshe dịch sang Anh ngữ (1989): The historical Buddha: the times, life, and teachings of the founder of Buddhism. Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch sang tiếng Việt (1997). Ðôi nét ...

Đức Phật và Phật Pháp (Narada; Phạm Kim Khánh dịch)

Tác giả: Narada Maha Thera.Phạm Kim Khánh dịch. Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia năm 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng lỗi lạc Pelene Vahiranyna. Đại đức Narada được đào lu ...

Lịchsử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người, nhờ công phu tu tập bản thân, đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc Thánh giữa thế gian; “Con người vĩ đại nhất sinh ra ở đời này” nếu dùng lại lời của nhàthi hào Ấn Độ Tagore. Bằngcuộc đời của ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài 3 Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Ðản sanh đến Thành đạo) Gia Tuệ A. Dẫn nhập Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thú ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài 4 Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Thành đạo đến nhập Niết bàn) Gia Tuệ A- Dẫn nhập Ðức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớ ...

Tác giả: Narada Maha Thera.Phạm Kim Khánh dịch. Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia năm 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng lỗi lạc Pelene Vahiranyna. Đại đức Narada được đào lu ...

Nguyên tác: "Buddhist Legends", by Eugène Watson Burlingame. Dịch giả: Thiền sinh Thiền viện Viên Chiếu. Tập "Tích Truyện Pháp Cú" này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends" của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên ngu ...

Nguyên tác: "Buddhist Legends", by Eugène Watson Burlingame. Dịch giả: Thiền sinh Thiền viện Viên Chiếu. Tập "Tích Truyện Pháp Cú" này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends" của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên ngu ...

Truyện Tranh: Lịch sử Phật Thích Ca (Lý Thái Thuận & Trương Quân)

Xem truyện tranh & nguồn: Tập 1:https://truyentranhphatgiao.com/lich-su-duc-phat-bang-tranh-tap-1/ https://thuvienhoasen.org/images/file/m5I3VnoH1wgQAKkv/lich-su-duc-phat-bang-tranh-tap-1-truyen-tranh-phat-giao.pdf Tập 2:https://truyentranhphatgiao ...

Bộ phim có nhiều đầu tư và chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. Bộ phim truyền hình dài 55 tập do nhà tỷ phú người Ấn Độ B.K. Modi đầu tư hơn 120 triệu đô la Mỹ. Biên dịch, biên tập và lồng tiếng: Trung tâm ...