PHẬT HỌC

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài 1 Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) Thích Tâm Hải A- Dẫn nhập Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) là cách trình bày đặ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài đọc thêm Mười hai nhân duyên và đời sống đạo Nhựt Chiếu Phương pháp tu tập trong đạo Phật nói chung có hai phần: một là tu chỉ; hai l ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài đọc thêm Năm Căn, Năm Lực Thích Viên Giác Con đường tu tập của đạo Phật để đạt được mục đích giải thoát tối hậu bao gồm trong 37 phẩm ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài 2 Năm uẩn (Ngũ uẩn) Thích Viên Giác A- Dẫn nhập Theo đạo Phật, những nỗi khổ đau của con người đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, ...

Tác giả: Thích Minh Châu.Việt dịch: Trần Phương Lan. Xem thêm & nguồn: http://vbulib.com/public/upload/books/readpdf/404.pdf https://vietbuddhism.com/PDFKinh/BacTong/TuSachPhatHoc/HTThichMinhChau/MilindaVanDao_va_KinhNaTien/MilindaVanDao_va_KinhNaT ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần II - Bài 4 Nghiệp (Karma) Thích Tâm Thiện A- Dẫn nhập Trong kinh Majjhima Nikàya (Trung Bộ), Ðức Phật dạy rằng: "Con người là chủ nhân của ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần II - Bài 3 Nhân quả Khải Thiên A- Dẫn nhập Héraclite, một triết gia Hy Lạp cổ đại, bảo rằng: "Không ai có thể đặt chân hai lần trên cùng mộ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài 1 Nhận thức cơ bản về Phật giáo Thích Tố Huân A. Dẫn nhập Phật giáo (PG) được khai sinh từ chiếc nôi thành Ca Tỳ La Vệ (thuộc nước Ấ ...

Nguyên tác: What The Buddha Taught H.T Tiến Sĩ Walpola RahulaNgười dịch: Lê Kim Kha “Những Điều Phật Đã Dạy” là một trong những quyển sách nói về Phật học bán chạy nhất ở các nước phương Tây, được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần kể từ k ...

Nguyên tác: "What The Buddha Taught"Hòa thượng WALPOLA RAHULA Thích Nữ Trí Hải dịch (1998) Ðại đức Rahula, người Tích lan được đào tạo trong truyền thống Thượng tọa bộ tại Phật học viện Pirivena, sau vào Ðại học Tích Lan đậu bằng B.A (London) rồi viết lu ...

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson. Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là sūt ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài đọc thêm Những quan niệm về Ðạo Phật HT Thích Trí Quảng Theo lịch sử, Ðức Phật Thích Ca xuất thân là Thái tử, sống trong cảnh quyền u ...

Đức Phật Dạy Những Gì? Câu hỏi đơn giản nhưng câu trả lời không đơn giản một chút nào. Với tam tạng kinh điển đồ sộ, với lịch sử truyền thừa qua nhiều quốc gia trong suốt hơn hai ngàn năm, với các tông phái và giáo lý dị biệt, nhiều khi tương phản, tinh ...

Nguyên tác: What is Buddhism?Tác giả: Hòa thượng Narada.Phạm Kim Khánh dịch. "Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu h ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 7 PHẬT GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC Trần Chung Ngọc Trong thời đại khoa học, khi mà những tiến bộ khoa học đã làm lui đi phần nào q ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần I - Bài 3 Phật giáo từ thời Trần Nhân Tông đến cận đại Thích Tâm Hải Từ Trần Nhân Tông (ở ngôi 1279-1293) cho đến nay, Phật giáo nước ta về c ...

Nguyên tác: Essential Buddhist Essays. Dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tụ ...

Nguyên tác: Buddhism In A Nutshell.Tác giả Narada Thera.HT. Thích Trí Chơn dịch. Với những ai mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, Phật giáo yếu lược được xem là quyển sổ tay giới thiệu khá đầy đủ về Phật giáo. Nội dung của quyển sách này chủ yếu khắc họa về c ...