PHẬT HỌC

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần I - Bài 2 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỆ THỐNG KINH ÐIỂN HÁN TẠNG Ðào Nguyên DẪN NHẬP Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ, về sau được truyền bá sang nhi ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 5 GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM Thích Tâm Hải DẪN NHẬP Trong bài Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam ở chươn ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài đọc thêm Giới thiệu về Kim Cang Thừa Nguyễn Thế Ðăng 1- Ðôi nét về ý nghĩa và lịch sử của Kim cương thừa Kim cương thừa (Vajrayana), ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 7 Giới thiệu về Kinh Hoa Nghiêm HT Thích Trí Quảng I. Lịch sử kinh Hoa Nghiêm 1- Khái niệm về lịch sử kinh Hoa Nghiêm Về mặt học th ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 5 Giới thiệu về Mật Tông (Kim Cương Thừa) Thích Viên Giác A- Dẫn nhập Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phá ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Ba Phần II - Bài 4 Giới thiệu về Tịnh Ðộ Tông Thích Viên Giác A- Dẫn nhập Tịnh độ là một trong những pháp môn tu tập phổ biến đối với người Phật tử ...

Hợp Tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pāli (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pāli Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2005).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2015). Thực hiện sách giấy: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) ...

Kinh tạng Nikàya, Pàli và A-hàm Hán tạng là những bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống, còn gọi là Kinh tạng Nguyên thủy. Đó là những bộ kinh chứa đựng những gì Đức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản như Tứ diệu đế, Duyên ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài 3 Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Ðản sanh đến Thành đạo) Gia Tuệ A. Dẫn nhập Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thú ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần I - Bài 4 Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Thành đạo đến nhập Niết bàn) Gia Tuệ A- Dẫn nhập Ðức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai Thích Phước Sơn Sau khi Phật Niết bàn độ 100 năm, các Tỳ kheo Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly đề ra ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất Thích Phước Sơn Không bao lâu sau khi Ðức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Ðại Ca Diếp ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập kinh-luật-luận lần thứ ba Thích Phước Sơn Sau Phật Niết bàn 100 năm thì Ðại hội kết tập Pháp Tạng lần thứ h ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lịch sử kết tập Pháp tạng lần thứ tư Thích Phước Sơn I- Thuyết thứ nhất Sau Phật Niết bàn khoảng 400 năm, tại nước Kiền ...

Lời Phật dạy về sự Hòa Hợp trong Cộng đồng và Xã hội - Hợp Tuyển từ Kinh Tạng Pāli (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In The Buddhas Words - An Anthology of Discources from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2016).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2018). Thực hiện sách giấy: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Một Phần II - Bài 5 Luân hồi Thích Tâm Thiện A- Dẫn nhập Luân hồi là một thể tài rất sinh động và rất được quan tâm đối với con người. Chết rồi sẽ đ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần II - Bài đọc thêm Lý do Phân phái và tình hình Phân phái trong đạo Phật Minh Chi A- Tình hình chung Sự phân phái đã từng xảy ra hai lần tr ...

Phật giáo ngày nay có nhiều tông phái với các truyền thống khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta thường phân biệt hai tông phái chính: Phật Giáo Đại thừa - Mahayana, và Phật Giáo Nguyên thủy - Theravada. Phật Giáo Mahayana thịnh hành ở các nước Tây Tạng, Mông Cổ ...

Milindapañhapāḷi là một tác phẩm có giá trị trong nền văn học Phật Giáo Theravāda. Milinda là tên của một vị vua, còn từ pañha có nghĩa là “câu hỏi.” Như vậy, tựa đề Milindapañha được dịch sát nghĩa sang tiếng Việt sẽ là “Những câu hỏi của Milinda;” chúng ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 2 MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT LÝ TRONG ÐẠO PHẬT Phật-Ðiển Hành-Tư DẪN NHẬP Nói đến đạo Phật, một câu hỏi thường được đặt ra: Ðạo Ph ...