TỪ ĐIỂN: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Ðây không phải là một quyển Tự Ðiển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Danh Từ  Phật Giáo. Ðây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong n ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19023/danh-tu-thien-hoc https://hoavouu.com/p38a9677/danh-tu-thien-hoc

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & Nguồn: https://palidictionary.appspot.com/vi_VN/

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/xem-sach_Tu-dien-Khang-Hy-(ban_qltqld_PDF.html https://www.rongmotamhon.net/tu-dien_khang-hy_none_rong-mo-tam-hon.html https://drive.google.com/file/d/0B5_NWonDIUvAeENWMU9BeFR6cmM/view https://drive.go ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Đồng Loại Trần Nguyên Trung South Australia 2001 Xem thêm & nguồn: http://tuvienquangduc.com.au/tudien/tudien00.html https://hoavouu.com/a561/tu-ngu-phat-hoc-viet-anh http://phatam.org/dictionary/tu-dien-phat-hoc-viet-anh-dongloai/7/all

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Việt-Anh Phật Học Tự Điển (Vietnamese-English Buddhist Dictionary) - Thiện Phúc. Chú thích chữ Hán, hình ảnh và video links (Chinese Annotations, Photos and Video Links) - Nguyên Tánh. Ðây không phải là một quyển Tự Ðiển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đ ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính, để ngày nay được quyển sách tương đối đầy đủ để lúc rảnh rỗi ngồi đọc lại để mở rộng kiến thức về Phật Giáo. Theo lời khuyến khích của ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Thích Nhất Như biên dịch.Lê Hồng Sơn Việt dịch. Con số ra đời từ bao giờ? Có lẽ đã từ lâu lắm, cùng với sự xuất hiện của loài người. Kể từ hình thức thô sơ ban đầu như thắt nút kết dây, xếp đá, vạch da cây ghi dấu cho đến khi hiện hình thành những con số ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn, đánh máy và trình bày trang sáchCư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảoBan Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Namin lần thứ nhất, California – USA, 2009  Đây không phải là một bộ từ điển Phật học, mà chỉ là bộ sách trích lục nhữn ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p38a23382/pali-viet-doi-chieu

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Làng Mai không phải chỉ là một trung tâm thực tập thiền học mà còn là một tư trào văn hóa. Có cội nguồn Việt Nam, nhưng Làng Mai đã đối diện và tiếp thu những yếu tố của các cội nguồn văn hóa khác trên thế giới để trở nên một tư trào, một nếp sống mà bất ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Kính thưa Chư Tôn đức và Chư đạo hữu, Đệ tử đã bắt đầu TUYỂN TẬP TỪ NGỮ PHẬT HỌC THƯỜNG DÙNG vào khoảng 1995. Phát xuất từ những khó khăn trong việc việc nghiên cứu, học tập tài liệu Phật giáo bằng tiếng nước ngoài, hoặc chuyển từ tiếng Việt sang tiếng n ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: http://www.buddhismtoday.com/thamkhao/tuvungPhapHoaAnhViet.htm https://quangduc.com/a31762/tu-ngu-doi-chieu-anh-viet-hoac-phan-am-trong-kinh-phap-hoa https://hoavouu.com/p38a391/tu-ngu-doi-chieu-anh-viet-hoac-phan-am-trong-kinh-ph ...

Hạng mục: TỪ ĐIỂN