TỪ ĐIỂN

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19023/danh-tu-thien-hoc https://hoavouu.com/p38a9677/danh-tu-thien-hoc

Xem thêm & nguồn: https://hoavouu.com/p38a23382/pali-viet-doi-chieu

PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN trọn bộ 8 tập dày gần 10 ngàn trang do Sa môn Thích Quảng Độ dịch, trong đó có phần index ngoại văn mà các bộ in trước đây chưa có. Sách được xuất bản và phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam do nhà xuất bản Phương Đông và nhà sách Vă ...

Cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn, đánh máy và trình bày trang sáchCư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảoBan Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Namin lần thứ nhất, California – USA, 2009  Đây không phải là một bộ từ điển Phật học, mà chỉ là bộ sách trích lục nhữn ...

HT Thích Trí Thủ chủ trương. Lê Mạnh Thát chủ biên. Phật giáo truyền vào nước ta đã hai nghìn năm, được nhân dân ta tiếp thu và vận dụng vào đời sống của dân tộc mình. Cho nên nói đến văn minh văn hoá Việt nam, mà không kể đến vai trò Phật giáo là một th ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19017/buddhist-chinese-sanskrit-dictionary https://thuvienhoasen.org/images/file/smnEWp1G0QgQAIx5/buddhist-chinese-sanskrit-dictionary.pdf

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/p10a19022/tu-dien-hu-tu-han-ngu https://thuvienhoasen.org/images/file/nyAfk51G0QgQALsf/tu-dien-hu-tu.pdf

Xem thêm & nguồn: https://www.lienphathoi.org/xem-sach_Tu-dien-Khang-Hy-(ban_qltqld_PDF.html https://www.rongmotamhon.net/tu-dien_khang-hy_none_rong-mo-tam-hon.html https://drive.google.com/file/d/0B5_NWonDIUvAeENWMU9BeFR6cmM/view https://drive.go ...

Làng Mai không phải chỉ là một trung tâm thực tập thiền học mà còn là một tư trào văn hóa. Có cội nguồn Việt Nam, nhưng Làng Mai đã đối diện và tiếp thu những yếu tố của các cội nguồn văn hóa khác trên thế giới để trở nên một tư trào, một nếp sống mà bất ...

Xem thêm & nguồn: http://vietheravada.net/tudien/paliviet.htm https://booktranslating.wordpress.com/2010/07/07/t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n-pali-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%B3-kheo-t%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%B1/

Quyển Từ điển Pāli-Việt này bần tăng đã có ý định phiên dịch từ lâu, nhưng vì bận nhiều Phật sự và sức khỏe cũng yếu kém nên phải trì hoãn thời gian đã lâu. Hiện nay, nhận thấy phong trào tìm hiểu giáo lý Phật Đà nhất là về Nam Tông, càng ngày càng phát ...

Dựa theo: "Concise Pāli-English Dictionary" của A.P. Buddhadatta Mahāthera, Colombo (1968). Namoṭassa Bhagavaṭo Arahaṭo Sammāsambuddhassa. Xin thành kính đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng, là bậc Chánh Biến Tri. Quyển Từ điển Pāli-Việt này bần tăng ...

Thích Nhất Như biên dịch.Lê Hồng Sơn Việt dịch. Con số ra đời từ bao giờ? Có lẽ đã từ lâu lắm, cùng với sự xuất hiện của loài người. Kể từ hình thức thô sơ ban đầu như thắt nút kết dây, xếp đá, vạch da cây ghi dấu cho đến khi hiện hình thành những con số ...

Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính, để ngày nay được quyển sách tương đối đầy đủ để lúc rảnh rỗi ngồi đọc lại để mở rộng kiến thức về Phật Giáo. Theo lời khuyến khích của ...

Ban biên dịch Đạo Uyển:Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu. Kĩ thuật vi tính: Chân Nguyên, Nguyễn Tấn Việt, Nguyễn Trần Quý. Tổng biên tập: Chân Nguyên. Đức Phật và giáo pháp của Ngài đã xuất hiện hơn 2500 năm, những lời dạy ngàn vàng của ...

Kính thưa Chư Tôn đức và Chư đạo hữu, Đệ tử đã bắt đầu TUYỂN TẬP TỪ NGỮ PHẬT HỌC THƯỜNG DÙNG vào khoảng 1995. Phát xuất từ những khó khăn trong việc việc nghiên cứu, học tập tài liệu Phật giáo bằng tiếng nước ngoài, hoặc chuyển từ tiếng Việt sang tiếng n ...

Việt-Anh Phật Học Tự Điển (Vietnamese-English Buddhist Dictionary) - Thiện Phúc. Chú thích chữ Hán, hình ảnh và video links (Chinese Annotations, Photos and Video Links) - Nguyên Tánh. Ðây không phải là một quyển Tự Ðiển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đ ...

Ðây không phải là một quyển Tự Ðiển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Danh Từ  Phật Giáo. Ðây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong n ...

Đây không phải là bộ Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Thuật Ngữ Thiền. Đây chỉ là một bộ sách nhỏ gồm những từ ngữ Thiền và Phật giáo căn bản, hay những từ thường hay gặp trong những bài thuyết giảng về Thiền, với hy ...

Thiền tông – Căn cứ vào lịch sử hình thành và phát triển, bằng vào rất nhiều truyền thuyết sinh động và thiền ngữ kì dị tuyệt vời, cộng với ảnh hưởng dài lâu sâu sắc đối với văn hóa Đông phương, cùng sự xâm nhập không ngừng của nó vào nền văn hóa Tây phươ ...