Tạng Kinh Pali (Nguyên Thủy - Nam Truyền)

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson. Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là ...

Nghe đọc: Phần 1: https://dieuphapam.net/dpa/tim-hieu-trung-bo-kinh-i.4028/ https://www.youtube.com/watch?v=bhiaXquAtGo Phần 2: https://dieuphapam.net/dpa/tim-hieu-trung-bo-kinh-ii.4029/ https://www.youtube.com/watch?v=-2Et6MMVWgM

Nguyên tác: "A Comparative Study of the Chinese Madhyama Agama and the Pali Majjhima Nikaya", Ph.D. Thesis, Bihar University, India. Tác giả: Bhiksu Thich Minh Chau (1961), Thích Nữ Trí Hải dịch Việt (1998). Những người học Phật trên khắp thế giới ph ...

Toàn bộ kinh điển Pali ngữ và bản dịch Anh ngữ đã được Hội Kinh Điển Pali (Pali Text Society) lần lượt xuất bản trong 100 năm qua. Xin xem bài giới thiệu bằng Anh ngữ: Publications of the Pali Text Society. Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/u ...

Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, tôn giả Ma Ha Ca Diếp (Mahàkassapa) lãnh đạo 500 vị A la hán mở đại hội kết tập Pháp tạng lần thứ nhất. Kế đến, khoảng 100 năm sau, 700 vị A la hán lại kết tập Pháp tạng lần thứ hai, dưới sự chủ trì của trưởng lão Nhất Thiết ...

Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) là tập Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chú Giải của tập Kinh Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) có tên là Paramatthadīpanī do công của Ngài Dhammapāla thực hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Về nội dung, tập kinh ...

Bản dịch Hạnh Tạng (Cariyàpitaka - CP) bằng tiếng Anh được Tiến sĩ B.C Law (BCL) xuất bản ở SBB, bộ thứ 9 năm 1938, mang tựa đề tuyển tập "Những tính cách phẩm hạnh" (The collection of the ways of conduct) cùng với bản dịch Phật Tông (Buddhavamsa) của ông ...

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pali. Chuyển thể Thơ: Giới Lạc Mai Lạc Hồng. Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/a17047/kinh-trung-bo-thi-hoa https://hoavouu.com/p26238a28914/5/kinh-trung-bo-thi-hoa https://hoa ...

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pali. Chuyển thể Thơ: Giới Lạc Mai Lạc Hồng. Xem thêm & nguồn: https://quangduc.com/a34884/kinh-truong-bo-thi-hoa http://www.daophatngaynay.com/vn/author/gioilacmailachong/ Tập 1: htt ...

Xem thêm & nguồn: https://thuvienhoasen.org/images/file/9eUdrZ1G0QgQAHMr/tim-hieu-kinh-trung-bo-1-152-thich-chon-thien.pdf https://quangduc.com/images/file/167NrCNH1wgQAPVe/thich-chon-thien-tim-hieu-trung-bo-kinh-2017-.pdf

Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Tóm tắt & chú giải: Ni sư Thích Nữ Trí Hải. Bản Anh ngữ tóm tắt: Hòa thượng Nanamoli. Trung Bộ Kinh là một trong năm bộ kinh của Kinh Tạng, gọi là Trung Bộ vì mang hình thức trung bình, đó là những pháp thoại mà ...

Tập sách có khoảng 400 trang nhưng quá trình hình thành nó lại là một sự chuẩn bị và thực hiện công phu. Thực vậy, Hòa thượng khởi sự nghiên cứu chuyên sâu Kinh Trung Bộ vào năm 1952, lúc ngài đang du học ở Sri Lanka, nhưng cho đến những năm đầu thập n ...

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tieugiang/tgtb00.htm https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Dai-Tang-Kinh/Kinh-Nam-Tong/Trich-Giang-Kinh-Tieu-Bo-Nguyen-Tam-Tran-Phuong-Lan.pdf

Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-idx.htm