QTTV

0

SÁCH QUẢN LÝ CƠ BẢN CHO CÁC NHÓM ISKCON   Trình bày cho GBC Bởi Harikesa Swami   Bản nháp đề xuất © 1991 THE BHAKTIVEDANTA SÁCH TIN TƯỞNG SÁCH QUẢN LÝ CƠ BẢN CHO CÁC NHÓM ISKCON ĐỀ XUẤT BẢN THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG MỘT TEMPLE LÀ GÌ? ĐỀN THỜ TRUNG TÂ ...

Chương một Đền thờ là gì? Vì cuốn sách này  viết về  quản  lý chùa,  nên  điều  đầu  tiên chúng  ta cần  hiểu  là chùa  là gì? Có  nhiều  hình thức đơn vị rao giảng trong ISKCON. Có những ngôi chùa lớn, những ngôi chùa nhỏ, những trung tâm thuyết  giảng ...

Chương sáu   Chương trình tâm linh của đền thờ và các tiêu chuẩn thuộc linh Mỗi ngôi chùa phải có một Sadhana nghiêm ngặt, nếp sống quy củ, để các tín đồ tuân theo. Đây là điều cần thiết cho          hoạt động bình thường của ngôi đền. Nếu không có mộ ...

Chương Chín Xe cộ Mỗi ngôi chùa phải có  xe  cộ  để  làm  công  việc truyền  đạo  và  bảo  trì chùa.  Nhưng  ISKCON  có  một  danh  tiếng rất xấu  khi  nói đến việc chăm sóc những chiếc xe này. Những người sùng đạo có xu hướng nghĩ rằng chiếc xe không th ...

Chương mười lăm Lễ hội Ấn Độ và các giao tiếp khác với thế giới bên ngoài Một trong những điểm nổi bật của năm là Lễ hội Mayapur Vrindavan hàng năm. Lễ hội này được Srila Prabhupada tạo ra để cho phép những người sùng đạo từ khắp nơi trên thế  giới có  ...