VĂN HỌC

Kinh Sách Nói & Video

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 5 GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ VĂN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM Thích Tâm Hải DẪN NHẬP Trong bài Tổng quan về lịch sử Phật giáo Việt Nam ở chươn ...

Nguyên tác: Literary History Of Sanskrit BuddhismTác giả: J. K. Nariman Đạo Phật sinh khởi ở Ấn Độ mà cũng hoàn toàn biến mất ở Ấn Độ; nhưng nhiệt tâm của các tăng sĩ Phật giáo Nguyên thuỷ đã hoằng truyền niềm tin đạo Phật vượt qua cả ranh giới bản quốc. ...

Vào năm 2005, được sự tin tưởng và đề nghị của Hội đồng Điều hành Học Viện Phật giáo VN tại Huế . Thể theo lời yêu cầu, chúng tôi đảm nhiệm giảng dạy bộ môn này. Nhờ thiện duyên ấy , giáo trình đã được biên soạn và hoàn tất cuối học kỳ II năm thứ 2, khóa ...