VĂN HÓA

Kinh Sách Nói & Video

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 2 ẢNH HƯỞNG CỦA ÐẠO PHẬT VÀO NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM Thích Trí Quảng Phật giáo truyền sang Việt Nam từ hai hướng, từ Trung Hoa hoặc từ ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 3 Vài suy nghĩ về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam Minh Chi Từ thời lịch sử xa xưa, dân tộc Việt Nam đã có ý thức ...