TỊNH ĐỘ (BẮC TRUYỀN)

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). A- Dẫn nhập Tịnh độ là một trong những pháp môn tu tập phổ biến đối với người Phật tử tại nhiều nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Giáo nghĩa Tịnh độ tông thuộc hệ tư tưởng Đại thừa và xuất hiện vào thời k ...

Thích Nhật Từ soạn dịch.Nghi thức do Thích Nhật Từ dịch. Xem thêm & nguồn, và tải MP3 xuống: http://chuagiacngo.com/k09-kinh-di-da

Hỏi: Về cực lạc rồi, có ra khỏi lục đạo chưa hay là sẽ phải trở lại lục đạo nữa? Ðáp: Về cực lạc rồi thì được xem như ra khỏi lục đạo nhưng sẽ phải trở lại lục đạo. Cực lạc cũng tương đương như hóa thành của kinh Pháp Hoa. Về cực lạc ta sẽ sống rất lâu ( ...

Hỏi: Về cực lạc rồi, có ra khỏi lục đạo chưa hay là sẽ phải trở lại lục đạo nữa? Ðáp: Về cực lạc rồi thì được xem như ra khỏi lục đạo nhưng sẽ phải trở lại lục đạo. Cực lạc cũng tương đương như hóa thành của kinh Pháp Hoa. Về cực lạc ta sẽ sống rất lâu ( ...

Thích Nhật Từ biên soạn. Nghe đọc: http://chuagiacngo.com/node/67068/play

Thích Nhật Từ biên soạn. Xem thêm & nguồn: http://chuagiacngo.com/t01-the-gioi-cuc-lac-tinh-do-nhan-gian-trong-kinh-di-da