THƯỢNG TỌA BỘ (NAM TRUYỀN)

Đức Phật và Phật Pháp (Narada; Phạm Kim Khánh dịch)

Tác giả: Narada Maha Thera.Phạm Kim Khánh dịch. Thực hiện sách giấy: Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia n ...

1. Lịch sử phát triển: Ðạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam Năm trung tâm hoằng pháp đầu tiên Một số đặc điểm trong sinh hoạt của Phật giáo Nam tông Vài nét về sự phát triển của Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam Phật giáo Nam tông Việt Nam: Cái nhìn từ bên ...

Hợp Tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pāli (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pāli Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2005).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2015). Thực hiện sách giấy: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) ...

Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ ...

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson. Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là sūt ...

Tác giả: Narada Maha Thera.Phạm Kim Khánh dịch. Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời.Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia năm 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng lỗi lạc Pelene Vahiranyna. Đại đức Narada được đào luyệ ...

Sách nói: Hợp Tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pāli (Bodhi; Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch)

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pāli Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi (2005).Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai (2015). Dịch Giả giử Bản Quyền của sách này, với mục đích phổ biến miễn phí để quảng bá Phật Pháp. Xin ...

Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ ...

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon.Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson. Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là sūtr ...

Thích Nhật Từ biên soạn. Khi được Trưởng lão Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, bổ nhiệm vào vai trò “đồng Tổng biên tập” dự án “Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam” 2019, tôi bắt tay vào việc biên soạn và đến tháng 11/2021, tôi đã hoà ...

Ba tạng là: Tu đa la tạng (Sutra Pitaka), Tỳ nại da tạng (Vinaya Pitaka), A tỳ đạt ma tạng (Abhidharma Pitaka). Chữ A tỳ đạt ma luận thường để chỉ các luận thư của các bộ phái, chứ không dùng cho các luận thư Ðại thừa. Abhidharma, Trung Hoa dịch âm là A t ...

Toàn bộ kinh điển Pali ngữ và bản dịch Anh ngữ đã được Hội Kinh Điển Pali (Pali Text Society) lần lượt xuất bản trong 100 năm qua. Xin xem bài giới thiệu bằng Anh ngữ: Publications of the Pali Text Society. Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/u ...