Trang chủ » Phật Học

Phật Học

66 câu cửa Phật mà bạn nên biết.

18-05-2017 No Comments

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào...

Cái Gốc Học Phật Và Cách Đọc Tụng Kinh Đại Thừa

15-05-2017 No Comments

Đại thừa Kinh giáo ngày ngày phải đọc tụng, cách đọc thế nào? Bạn chỉ đọc một môn chủ yếu mà bạn đang tu, không...

Tại Sao Chư Phật Không Cứu Vớt Tất Cả Chúng Sanh Thoát Khổ Đau Luân Hồi?

15-05-2017 No Comments

Vấn: Tại sao chư Phật đều có hạnh nguyện rộng lớn, thương chúng sanh như con, thần thông biến hóa khôn lường lại không cứu...

Đức Phật Và Hành Giả Vãng Sanh Tịnh Độ Có Hình Tướng Như Thế Nào?

15-05-2017 No Comments

VẤN: Đức Phật và con người được vãng sanh Tịnh độ có hình tướng người hay hình tướng cụ thể không? Hay chỉ là hình...

Dạy Đạo Phật Cho Thiếu Nhi

15-05-2017 No Comments

Trong thời đại ngày nay, nền văn minh tiên tiến, khoa học hiện đại phát triển tột bực. Khi vật chất có xu hướng pháp...

Page 4 of 41234