Trang chủ » Phật Học

Phật Học

Niệm Phật lúc lâm chung

27-05-2017 No Comments

Mục A. Những Dự Bị Cần Thiết Cho Lúc Lâm Chung Tiết 67 Dự Bị Về Ngoại Duyên Cổ thi nói: “Ta thấy người khác...

Ý nghĩa ngày Phật đà hoặc Vệ tắc

27-05-2017 No Comments

Vệ Tắc (WESAK) là một tên gọi đơn xưng của từ Vệ Tắc Ca (VAISAKHA), tháng năm ở Ấn Độ xưa. Vệ Tắc trong tín...

Luật Nhân – Quả của nghiệp lực

27-05-2017 No Comments

Chữ “NGHIỆP” văn Ba Ly gọi là Ca Mã (Karma). Chính là ý nghĩa của hành vi hoặc tạo tác. Phàm làm việc gì có...

Hương vị sống

25-05-2017 No Comments

Một ngày yên lắng tôi đi đến Chùa thắp nén hương và được đối ẩm cùng Thầy Trụ trì. Tôi nói : Thưa Thầy !...

Niệm Phật cảm ứng

25-05-2017 No Comments

Không luận là kẻ sang, người nghèo hễ dốc lòng đem ba tâm chí thành hồi hướng, phát nguyện niệm Phật thì sẽ có sự cảm...

Tự lợi, Lợi tha, Tự giác, Giác tha trong thời hiện đại

25-05-2017 No Comments

Chúng ta không thể nào làm lợi ích hay chuyển hóa người khác, khi ta chưa thực sự vững vàng, tự do và hạnh phúc....

Phật đang trong ta

23-05-2017 No Comments

Thế nào là Phật? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Nói: – Thế nào là Pháp? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Tăng...

Thiền là gì?

23-05-2017 No Comments

– Có vị Tăng hỏi Thiền sư Hoàng Long Mục Am Pháp Trung, ở phủ Long Hưng: – Thế nào là Phật? Sư nói: – Không...

Không nên tự ty

23-05-2017 No Comments

Có nhiều người nói rằng chân lý của đạo Phật cao siêu quá, gồm 12 bộ kinh, ba tạng giáo điển. Riêng tôi phận nghèo...

Cốt lõi đạo phật là gì?

21-05-2017 No Comments

HT. Thích Nhật Từ HT. Thích Thanh Từ Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài...

Page 3 of 41234