Trang chủ » Phật Học » Kiến Thức Phật Pháp

Kiến Thức Phật Pháp

Đức Phật Và Hành Giả Vãng Sanh Tịnh Độ Có Hình Tướng Như Thế Nào?

15-05-2017 No Comments

VẤN: Đức Phật và con người được vãng sanh Tịnh độ có hình tướng người hay hình tướng cụ thể không? Hay chỉ là hình...

Page 3 of 3123