Trang chủ » Phật Học » Kiến Thức Phật Pháp

Kiến Thức Phật Pháp

Phước huệ song tu

29-05-2017 No Comments

Ngày xưa, có một Tỳ kheo tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, đã chứng quả A La Hán. Do nghiệp lực nên mỗi...

Cây xoài của Vua Dadhivahana

29-05-2017 No Comments

Thuở nọ đức vua xứ Baranasi tên Dadhivahana, có một cây xoài, trái nó có mùi thơm vị ngọt; nhà vua muốn khoe của quý,...

Biển và Chánh pháp của Như Lai

29-05-2017 No Comments

Có một lần, Đại Đúc Ananda nói chuyện với một ngư dân ven biển. Người đàn ông cao lớn, nước da xạm nắng, dáng người...

Niệm Phật lúc lâm chung

27-05-2017 No Comments

Mục A. Những Dự Bị Cần Thiết Cho Lúc Lâm Chung Tiết 67 Dự Bị Về Ngoại Duyên Cổ thi nói: “Ta thấy người khác...

Ý nghĩa ngày Phật đà hoặc Vệ tắc

27-05-2017 No Comments

Vệ Tắc (WESAK) là một tên gọi đơn xưng của từ Vệ Tắc Ca (VAISAKHA), tháng năm ở Ấn Độ xưa. Vệ Tắc trong tín...

Luật Nhân – Quả của nghiệp lực

27-05-2017 No Comments

Chữ “NGHIỆP” văn Ba Ly gọi là Ca Mã (Karma). Chính là ý nghĩa của hành vi hoặc tạo tác. Phàm làm việc gì có...

Cốt lõi đạo phật là gì?

21-05-2017 No Comments

HT. Thích Nhật Từ HT. Thích Thanh Từ Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài...

66 câu cửa Phật mà bạn nên biết.

18-05-2017 No Comments

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào...

Cái Gốc Học Phật Và Cách Đọc Tụng Kinh Đại Thừa

15-05-2017 No Comments

Đại thừa Kinh giáo ngày ngày phải đọc tụng, cách đọc thế nào? Bạn chỉ đọc một môn chủ yếu mà bạn đang tu, không...

Tại Sao Chư Phật Không Cứu Vớt Tất Cả Chúng Sanh Thoát Khổ Đau Luân Hồi?

15-05-2017 No Comments

Vấn: Tại sao chư Phật đều có hạnh nguyện rộng lớn, thương chúng sanh như con, thần thông biến hóa khôn lường lại không cứu...

Page 2 of 3123