Trang chủ » Phật Học » Giai Thoại Thiền

Giai Thoại Thiền

Phật đang trong ta

23-05-2017 No Comments

Thế nào là Phật? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Nói: – Thế nào là Pháp? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Tăng...

Thiền là gì?

23-05-2017 No Comments

– Có vị Tăng hỏi Thiền sư Hoàng Long Mục Am Pháp Trung, ở phủ Long Hưng: – Thế nào là Phật? Sư nói: – Không...