Trang chủ » Phật Học » Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

Đạo Phật Với Tuổi Trẻ

Quên mất Phật tánh

10-09-2017 No Comments

Theo kinh Lăng Nghiêm q.4 chép: Ở thành Thất La Phiệt có một gã ngu si tên Diễn-nhã-đạt-đa, một buổi sớm nọ soi gương, thấy...

Sự thay đổi

10-09-2017 No Comments

Nếu thay đổi thói quen và mẫu mực cố hữu của mình, ta sẽ nhận ra rằng những rắc rối trên đời hóa ra có...

Phật dạy: Có rất nhiều thứ trong cuộc đời, không thể dùng tiền bạc mà đánh giá

29-08-2017 No Comments

Bất luận là xưa hay nay thì trong một mối quan hệ giữa người với người, ta cũng đều muốn tiếp xúc với người thành...

Biết sống

04-07-2017 No Comments

Biết sống, Sống không chỉ là ăn uống và hít thở mà phải “Biết Sống”. Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích, nhưng...

Chín chữ Cù lao

06-06-2017 No Comments

Khơi nguồn pháp Vu lan duyên khởi, đáp lời thỉnh cầu của Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử xưng tán là bậc...

Sứ mệnh của đạo Phật

06-06-2017 No Comments

Chúng ta ngày nay, có nhân duyên lớn gặp được chánh pháp, học hiểu và tu hành có kết quả, nên tích cực truyền bá...

Gieo nhân nào gặp quả đó không sớm thì muộn!

31-05-2017 No Comments

Có không ít người thường hỏi: “Trong Phật giáo thường hay nói có nhân quả, nếu như thật sự có, tại sao làm điều thiện...

Hương vị sống

25-05-2017 No Comments

Một ngày yên lắng tôi đi đến Chùa thắp nén hương và được đối ẩm cùng Thầy Trụ trì. Tôi nói : Thưa Thầy !...

Niệm Phật cảm ứng

25-05-2017 No Comments

Không luận là kẻ sang, người nghèo hễ dốc lòng đem ba tâm chí thành hồi hướng, phát nguyện niệm Phật thì sẽ có sự cảm...

Tự lợi, Lợi tha, Tự giác, Giác tha trong thời hiện đại

25-05-2017 No Comments

Chúng ta không thể nào làm lợi ích hay chuyển hóa người khác, khi ta chưa thực sự vững vàng, tự do và hạnh phúc....

Page 1 of 212