THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Kiến Thức Phật Học Việt Nam.

Quên mất Phật tánh

10-09-2017 No Comments

Theo kinh Lăng Nghiêm q.4 chép: Ở thành Thất La Phiệt có một gã ngu si tên Diễn-nhã-đạt-đa, một buổi sớm nọ soi gương, thấy...

Bài viết mới

Tu tập theo hạnh xuất gia

23-05-2017 No Comments

Cư sĩ tại gia nên định ngày trì Bát Quan Trai Giới, tu tập theo hạnh của người xuất gia, thời gian thọ trì giới...

Hỏa hóa trong nhà Phật

23-05-2017 No Comments

Sanh tử là hiện tượng tất nhiên của kiếp sống. Trong Phật giáo đối với vấn đề tử vong có cái nhìn rất đặc biệt,...

Phật đang trong ta

23-05-2017 No Comments

Thế nào là Phật? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Nói: – Thế nào là Pháp? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Tăng...

Thiền là gì?

23-05-2017 No Comments

– Có vị Tăng hỏi Thiền sư Hoàng Long Mục Am Pháp Trung, ở phủ Long Hưng: – Thế nào là Phật? Sư nói: – Không...

Không nên tự ty

23-05-2017 No Comments

Có nhiều người nói rằng chân lý của đạo Phật cao siêu quá, gồm 12 bộ kinh, ba tạng giáo điển. Riêng tôi phận nghèo...

Mười loài cô hồn

21-05-2017 No Comments

(一)。一切守疆護界。陳力委命。軍陣相持。為國亡身。官員將士。兵卒孤魂眾。 1. – Nhất thiết thủ cương hộ giới trần lực ủy mạng quân trận tương trì, vị quốc vong thân quan viên tướng sĩ...

Vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn

21-05-2017 No Comments

Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị Thiền sư: – Thầy nói xem trên đời...

Con người sợ nhất cái gì?

21-05-2017 No Comments

Chú tiểu hỏi hoà thượng: “Thưa sư phụ, người ta sợ nhất cái gì?” “Thế con nghĩ đó là cái gì? ” – Hoà thượng...

Cốt lõi đạo phật là gì?

21-05-2017 No Comments

HT. Thích Nhật Từ HT. Thích Thanh Từ Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài...

Các quy luật của cuộc sống: Nên suy nghĩ & áp dụng để sống tốt hơn

21-05-2017 No Comments

– Luật Tuần Hoàn: Đời người là một chuỗi tuần hoàn gồm những giai đoạn vui, buồn nối tiếp nhau. Sẽ không ai hạnh phúc...

Page 7 of 11« First...56789...Last »