THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Kiến Thức Phật Học Việt Nam.

Bài viết mới

Tự lợi, Lợi tha, Tự giác, Giác tha trong thời hiện đại

25-05-2017 No Comments

Chúng ta không thể nào làm lợi ích hay chuyển hóa người khác, khi ta chưa thực sự vững vàng, tự do và hạnh phúc....

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Vân Môn

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng Tông này là Thiền sư Văn Yển hoằng dương Tông phong riêng một phái tại Quang Thái Thiền viện ở núi Vân...

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Tào Động

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng tông này là Thiền sư Lương Giới, đệ tử truyền thừa của Ngài là Thiền sư Bổn Tịch trước sau trụ tại...

Tu tập theo hạnh xuất gia

23-05-2017 No Comments

Cư sĩ tại gia nên định ngày trì Bát Quan Trai Giới, tu tập theo hạnh của người xuất gia, thời gian thọ trì giới...

Hỏa hóa trong nhà Phật

23-05-2017 No Comments

Sanh tử là hiện tượng tất nhiên của kiếp sống. Trong Phật giáo đối với vấn đề tử vong có cái nhìn rất đặc biệt,...

Phật đang trong ta

23-05-2017 No Comments

Thế nào là Phật? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Nói: – Thế nào là Pháp? Sư đáp: – Ông nói cái gì? Tăng...

Thiền là gì?

23-05-2017 No Comments

– Có vị Tăng hỏi Thiền sư Hoàng Long Mục Am Pháp Trung, ở phủ Long Hưng: – Thế nào là Phật? Sư nói: – Không...

Không nên tự ty

23-05-2017 No Comments

Có nhiều người nói rằng chân lý của đạo Phật cao siêu quá, gồm 12 bộ kinh, ba tạng giáo điển. Riêng tôi phận nghèo...

Mười loài cô hồn

21-05-2017 No Comments

(一)。一切守疆護界。陳力委命。軍陣相持。為國亡身。官員將士。兵卒孤魂眾。 1. – Nhất thiết thủ cương hộ giới trần lực ủy mạng quân trận tương trì, vị quốc vong thân quan viên tướng sĩ...

Vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn

21-05-2017 No Comments

Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị Thiền sư: – Thầy nói xem trên đời...

Page 7 of 11« First...56789...Last »