THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Kiến Thức Phật Học Việt Nam.

Bài viết mới

Gieo nhân nào gặp quả đó không sớm thì muộn!

31-05-2017 No Comments

Có không ít người thường hỏi: “Trong Phật giáo thường hay nói có nhân quả, nếu như thật sự có, tại sao làm điều thiện...

Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc

29-05-2017 No Comments

Thời Phật tại thế, có một vị Quốc vương tên là Ða Vị Tả kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày vua...

Phước huệ song tu

29-05-2017 No Comments

Ngày xưa, có một Tỳ kheo tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, đã chứng quả A La Hán. Do nghiệp lực nên mỗi...

Cây xoài của Vua Dadhivahana

29-05-2017 No Comments

Thuở nọ đức vua xứ Baranasi tên Dadhivahana, có một cây xoài, trái nó có mùi thơm vị ngọt; nhà vua muốn khoe của quý,...

Biển và Chánh pháp của Như Lai

29-05-2017 No Comments

Có một lần, Đại Đúc Ananda nói chuyện với một ngư dân ven biển. Người đàn ông cao lớn, nước da xạm nắng, dáng người...

Niệm Phật lúc lâm chung

27-05-2017 No Comments

Mục A. Những Dự Bị Cần Thiết Cho Lúc Lâm Chung Tiết 67 Dự Bị Về Ngoại Duyên Cổ thi nói: “Ta thấy người khác...

Ý nghĩa ngày Phật đà hoặc Vệ tắc

27-05-2017 No Comments

Vệ Tắc (WESAK) là một tên gọi đơn xưng của từ Vệ Tắc Ca (VAISAKHA), tháng năm ở Ấn Độ xưa. Vệ Tắc trong tín...

Luật Nhân – Quả của nghiệp lực

27-05-2017 No Comments

Chữ “NGHIỆP” văn Ba Ly gọi là Ca Mã (Karma). Chính là ý nghĩa của hành vi hoặc tạo tác. Phàm làm việc gì có...

Hương vị sống

25-05-2017 No Comments

Một ngày yên lắng tôi đi đến Chùa thắp nén hương và được đối ẩm cùng Thầy Trụ trì. Tôi nói : Thưa Thầy !...

Niệm Phật cảm ứng

25-05-2017 No Comments

Không luận là kẻ sang, người nghèo hễ dốc lòng đem ba tâm chí thành hồi hướng, phát nguyện niệm Phật thì sẽ có sự cảm...

Page 6 of 11« First...45678...Last »