THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Kiến Thức Phật Học Việt Nam.

Quên mất Phật tánh

10-09-2017 No Comments

Theo kinh Lăng Nghiêm q.4 chép: Ở thành Thất La Phiệt có một gã ngu si tên Diễn-nhã-đạt-đa, một buổi sớm nọ soi gương, thấy...

Bài viết mới

Cây xoài của Vua Dadhivahana

29-05-2017 No Comments

Thuở nọ đức vua xứ Baranasi tên Dadhivahana, có một cây xoài, trái nó có mùi thơm vị ngọt; nhà vua muốn khoe của quý,...

Biển và Chánh pháp của Như Lai

29-05-2017 No Comments

Có một lần, Đại Đúc Ananda nói chuyện với một ngư dân ven biển. Người đàn ông cao lớn, nước da xạm nắng, dáng người...

Niệm Phật lúc lâm chung

27-05-2017 No Comments

Mục A. Những Dự Bị Cần Thiết Cho Lúc Lâm Chung Tiết 67 Dự Bị Về Ngoại Duyên Cổ thi nói: “Ta thấy người khác...

Ý nghĩa ngày Phật đà hoặc Vệ tắc

27-05-2017 No Comments

Vệ Tắc (WESAK) là một tên gọi đơn xưng của từ Vệ Tắc Ca (VAISAKHA), tháng năm ở Ấn Độ xưa. Vệ Tắc trong tín...

Luật Nhân – Quả của nghiệp lực

27-05-2017 No Comments

Chữ “NGHIỆP” văn Ba Ly gọi là Ca Mã (Karma). Chính là ý nghĩa của hành vi hoặc tạo tác. Phàm làm việc gì có...

Hương vị sống

25-05-2017 No Comments

Một ngày yên lắng tôi đi đến Chùa thắp nén hương và được đối ẩm cùng Thầy Trụ trì. Tôi nói : Thưa Thầy !...

Niệm Phật cảm ứng

25-05-2017 No Comments

Không luận là kẻ sang, người nghèo hễ dốc lòng đem ba tâm chí thành hồi hướng, phát nguyện niệm Phật thì sẽ có sự cảm...

Tự lợi, Lợi tha, Tự giác, Giác tha trong thời hiện đại

25-05-2017 No Comments

Chúng ta không thể nào làm lợi ích hay chuyển hóa người khác, khi ta chưa thực sự vững vàng, tự do và hạnh phúc....

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Vân Môn

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng Tông này là Thiền sư Văn Yển hoằng dương Tông phong riêng một phái tại Quang Thái Thiền viện ở núi Vân...

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Tào Động

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng tông này là Thiền sư Lương Giới, đệ tử truyền thừa của Ngài là Thiền sư Bổn Tịch trước sau trụ tại...

Page 6 of 11« First...45678...Last »