THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Kiến Thức Phật Học Việt Nam.

Bài viết mới

Ác khẩu và quả báo

22-06-2017 No Comments

Ngày xưa, trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có...

Những câu nói ý nghĩa làm thay đổi cuộc đời bạn

22-06-2017 No Comments

Cuộc sống luôn công bằng, không cho không ai và cũng không vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có...

Bài học về niềm tin

22-06-2017 No Comments

 Đối với cuộc sống nếu không có niềm tin sẽ không bao giờ cảm nhận được những giá trị mà cuộc sống mang lại. Đối...

Ngẫm lại lời Đức Phật dạy La Hầu La về Lòng chính trực

16-06-2017 No Comments

Kinh điển không đề cập nhiều đến mối quan hệ cha-con giữa Đức Phật và La Hầu La, nhưng rải rác vẫn có để lại...

Tương quan giữa Cho và Nhận

15-06-2017 No Comments

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế tôn vào buổi đắp y, cầm bát đi đến trú...

Ân đức và Tài bảo vô giá

15-06-2017 No Comments

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị Trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có, không có điểm nào đáng phàn...

Sự tích Quán Thế Âm

11-06-2017 No Comments

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức...

Ý nghĩa Bố tát tụng giới

11-06-2017 No Comments

Bố tát dịch ý là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả,… có khi...

Chín chữ Cù lao

06-06-2017 No Comments

Khơi nguồn pháp Vu lan duyên khởi, đáp lời thỉnh cầu của Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử xưng tán là bậc...

Sứ mệnh của đạo Phật

06-06-2017 No Comments

Chúng ta ngày nay, có nhân duyên lớn gặp được chánh pháp, học hiểu và tu hành có kết quả, nên tích cực truyền bá...

Page 5 of 11« First...34567...10...Last »