THẾ GIỚI PHẬT GIÁO

Kiến Thức Phật Học Việt Nam.

Quên mất Phật tánh

10-09-2017 No Comments

Theo kinh Lăng Nghiêm q.4 chép: Ở thành Thất La Phiệt có một gã ngu si tên Diễn-nhã-đạt-đa, một buổi sớm nọ soi gương, thấy...

Bài viết mới

Từ Đường Và Tinh Thần Về Nguồn Của Người Phương Đông

17-05-2017 No Comments

Người tại gia từ trước tới giờ đều thiết lập Từ Đường để tế tự Tổ Tông thân tộc. Trong chùa ngày nay, nơi mà...

12 Con Giáp và Ý Nghĩa Tượng Trưng

17-05-2017 No Comments

Người xưa quan niệm Thiên là căn bản gốc, Địa là ngọn ngành. Lập ra Thiên can người xưa lấy số Dương của Hà Đồ...

Ước mơ

17-05-2017 No Comments

Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng...

Hai con chim gáy

17-05-2017 No Comments

Có hai con chim gáy rất thân với nhau. Hết tha thẩn xuống đồng lượm từng hạt lúa, chúng lại bay lên ngọn tre râm...

Vì Sao Người Mới Mất Không Nên Đụng Vào Thân Họ?‏

16-05-2017 No Comments

Sau khi thần thức rời khỏi thân xác rồi thì họ hoàn toàn không còn cảm giác gì, nhưng lúc họ vừa mới rời khỏi...

Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

16-05-2017 No Comments

Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở Nam-Ấn, con vua Đức-Thắng Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh...

Tổ Ma-Noa-La (Manorhita)

16-05-2017 No Comments

Đầu thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở nước Na-Đề, cha là Thường-Tự-Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba...

Cái Gốc Học Phật Và Cách Đọc Tụng Kinh Đại Thừa

15-05-2017 No Comments

Đại thừa Kinh giáo ngày ngày phải đọc tụng, cách đọc thế nào? Bạn chỉ đọc một môn chủ yếu mà bạn đang tu, không...

Tại Sao Chư Phật Không Cứu Vớt Tất Cả Chúng Sanh Thoát Khổ Đau Luân Hồi?

15-05-2017 No Comments

Vấn: Tại sao chư Phật đều có hạnh nguyện rộng lớn, thương chúng sanh như con, thần thông biến hóa khôn lường lại không cứu...

Đức Phật Và Hành Giả Vãng Sanh Tịnh Độ Có Hình Tướng Như Thế Nào?

15-05-2017 No Comments

VẤN: Đức Phật và con người được vãng sanh Tịnh độ có hình tướng người hay hình tướng cụ thể không? Hay chỉ là hình...

Page 10 of 11« First...7891011