Trang chủ » Nhà Thiền » Đức Phật

Đức Phật

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi – Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ

15-05-2017 No Comments

BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ Tâm Hà Lê Công Đa Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta...