NGÔN NGỮ PĀLI & SANSKRIT (Phạn)

Tác giả: John Bullitt. Việt dịch: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hòa. Xem thêm & nguồn: http://www.phapluan.net/dieuphap/access_to_insight/LearningThePaliLanguage.htm

Cửa sổ bàn phím cho Typing với Unicode Latin- phông chữ Pali Để gõ tiếng Pali, bạn cần một công cụ để lập bản đồ các tổ hợp phím ký tự tiếng Pali, tốt nhất là một trong những công trình với các ứng dụng thường được sử dụng. Người sáng tạo bố trí bàn phím ...

Viết bởi (Script written by): Anandajoti Bhikkhu. Link download: (size: 785KB) https://www.mediafire.com/?g5302ujr6o5m7zb Hoặchttps://vietheravada.net/tudien/Type_Pali_Unicode-Distributable.rar Đặc điểm và cách dùng: Không cần cài đặt, chỉ cần chạy so ...

Cài trực tiếp vào Word để đánh máy, không cần phần mềm font Pāli nữa. Chọn Insert / Symbol / More Symbol  Chọn Font: Times New Roman Chọn mẫu tự Pāli muốn cài: Ā Click Shortcut Key  Sau khi chọn Shortcut Key sẽ hiện ra của sổ Customiz ...

Tỳ kheo Indacanda (Nguyệt-Thiên Trương Ðình Dũng). Mẫu tự Pāli Mẫu tự Pāli gồm có 33 phụ âm và 8 nguyên âm. I) Phụ Âm (Byañjana): Phụ âm Pāli được chia làm 2 nhóm: 1. Các phụ âm được sắp xếp thành Ðoàn (Vagga): Gồm có 25 phụ âm được phân chia ra như ...

Mỗi người chúng ta đến với tiếng Pali đều có mục đích của riêng mình, có thể là tụng kinh hoặc nghiên cứu tam tạng, hoặc chỉ đơn giản là muốn học thêm một ngôn ngữ mới. Một khi đã trả lời được câu hỏi: Tại sao lại học tiếng Pali? thì câu hỏi tiếp theo củ ...

Nguyên tác: Pāli Primer Compiled by Lily de Silva, M.A., Ph.D. University of Peradeniya, Sri Lanka. Tỳ kheo Giác Hạnh (Dhamma-dhara) chuyển dịch. Cuốn sách Pāli Căn Bản này được soạn bởi nữ giáo sư Lily de Silva người Sri Lanka thuộc phân khoa nghiên c ...

Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu). Phạn ngữ nếu nói cho đúng là Phạm ngữ (Brahmī), nghĩa là ngôn ngữ của các vị trời Phạm thiên. Thời kỳ quả đất mới sơ khai, các vị Phạm thiên Sắc giới hóa sanh xuống cõi người làm thân nhân loại, loài người sơ kiếp đ ...

Ý định về việc làm một phần mềm dùng để đọc, tìm kiếm và tra cứu kinh Nikaya đã đến khi chúng tôi đọc sâu vào các bài kinh trong Tam Tạng Kinh Điển đồng thời có vài sự so sánh đối chiếu ngữ nghĩa giữa các bản dịch, giữa các ngôn ngữ với nhau (Pali – Anh – ...

Do Tỳ kheo Anandajoti viết Phần mềm Type Pali Unicode Distributable này không cần cài đặt, tự nó thực hiện mã lệnh. Thích hợp với việc sử dụng các font Unicode. Xem thêm & nguồn: https://www.mediafire.com/?g5302ujr6o5m7zb

Nguyên tác: Elementary Pali Course.Soạn giả: Bhikkhu Nāga Mahā Thera (Tỳ khưu Bửu Chơn) Gần đây phong trào nghiên cứu Phật giáo đang phát triển khắp mọi nơi, phần đông muốn tìm hiểu về “Phật giáo Nam Tông” nhưng rất thắc mắc khó khăn vì gặp phải nhiều da ...

Nhận thấy "Phạn-Ngữ" là một thứ tiếng rất cần thiết cho hàng học Phật, ví như cái chìa khóa để mở bảo tàng Phật giáo (vì tất cả Phật-lý đều gồm trong Tam-tạng PaLi). Chúng tôi phiên-dịch quyển sách nầy theo các văn pháp PaLi Tích-lan, Thái-lan và Cambodge ...

Lớp học Learning Pali do Ni Sư Liễu Pháp giảng dạy (Video Youtube). Xem Video: http://vietheravada.net/tudien/learningpali-nslieuphap.htm https://www.youtube.com/playlist?list=PL5O6rdKRISyGw6ZMLBIO3y-Q31aKCEN1i