Trang chủ » Nghi Lễ » Pháp Khí Nhà Phật

Pháp Khí Nhà Phật

Hạnh nguyện của Bồ tát Địa tạng

21-09-2017 No Comments

Tháng bảy thu sang mùa lá rụng, từng hồi chuông vang vọng khắp nhân gian, lòng người luôn hướng về sự truy tiến báo ân, đó...

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Vân Môn

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng Tông này là Thiền sư Văn Yển hoằng dương Tông phong riêng một phái tại Quang Thái Thiền viện ở núi Vân...

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Tào Động

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng tông này là Thiền sư Lương Giới, đệ tử truyền thừa của Ngài là Thiền sư Bổn Tịch trước sau trụ tại...