Trang chủ » Nghi Lễ

Nghi Lễ

Đức Phật đản sanh

23-05-2018 No Comments

Mây trắng tự nghìn xưa vẫn miên man giữa bầu trời thăm thẳm chơn như; biển xanh muôn thuở cũng dạt dào trong đáy nước...

Nắng sớm tháng Tư

23-05-2018 No Comments

Mùa Phật đản ở quê tuy không lớn lắm, nhưng có nhiều ý nghĩa đối với tôi. Những năm trước đây khi còn ở thành...

Hạnh nguyện của Bồ tát Địa tạng

21-09-2017 No Comments

Tháng bảy thu sang mùa lá rụng, từng hồi chuông vang vọng khắp nhân gian, lòng người luôn hướng về sự truy tiến báo ân, đó...

Sự tích Quán Thế Âm

11-06-2017 No Comments

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức...

Ý nghĩa Bố tát tụng giới

11-06-2017 No Comments

Bố tát dịch ý là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả,… có khi...

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Vân Môn

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng Tông này là Thiền sư Văn Yển hoằng dương Tông phong riêng một phái tại Quang Thái Thiền viện ở núi Vân...

Nguồn gốc Chung Bảng Tông Tào Động

25-05-2017 No Comments

Người khai sáng tông này là Thiền sư Lương Giới, đệ tử truyền thừa của Ngài là Thiền sư Bổn Tịch trước sau trụ tại...

Tu tập theo hạnh xuất gia

23-05-2017 No Comments

Cư sĩ tại gia nên định ngày trì Bát Quan Trai Giới, tu tập theo hạnh của người xuất gia, thời gian thọ trì giới...

Hỏa hóa trong nhà Phật

23-05-2017 No Comments

Sanh tử là hiện tượng tất nhiên của kiếp sống. Trong Phật giáo đối với vấn đề tử vong có cái nhìn rất đặc biệt,...