Trang website Thế Giới Phật Giáo .org  & .net (quốc tế) được thành lập nhằm mục đích quảng bá Phật Pháp với những đường dẫn (link) đến các trang website Phật giáo khác với tài liệu Kinh sách chọn lọc của các môn phái, tông phái trong các truyền thống Phật giáo.

Và với Danh Bạ (trên 8 000 với bản đồ và hình ảnh) các Chùa, Tự viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh Thất... ở Việt nam và trên thế giới, cùng với Trường Phật học và Ban trị sự của 63 tỉnh thành ở Việt Nam, để mọi người có thể tham quan, du lịch qua hình ảnh, và liên hệ hoặc tìm đến khi có nhu cầu.

"Phục Vụ để trở nên hoàn toàn. Hoàn Toàn để Phục Vụ".