LUẬN

  (Bản dịch tiếng Anh: “Treatise on the Wheel of Propositions of Different Schools”).   Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa. Tác giả: Ngài Thế Hữu Bồ Tát Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư - Huyền Trang, Đời Đường ...

(Bản dịch tiếng Anh: “Treatise on the Wheel of Propositions of Different Schools”).   Một luận thư không thể thiếu trong việc nghiên cứu Phật học Thích Giác Hoàng (Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh). Dị Bộ Tông Luân Luận (異 部 宗 輪 論, ...

Tác giả: Bồ-tát Thế HữuTam Tạng pháp sư Huyền Tráng dịch chữ Hán.Nguyên Tuấn dịch và chú thích . Dị Bộ Tông Luân Luận (異 部 宗 輪 論, viết tắt là DBTLL) là một trong những luận thư trong Hán tạng liệt kê đầy đủ nhất các quan điểm của 20 bộ phái Phật giáo xuấ ...

Bản dịch tiếng Anh: “Treatise on the Wheel of Propositions of Different Schools”. (Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa) HT. Thích Trí Quang dịch 1. Tầm quan trọng của bộ luận  Dị Bộ Tông Luân Luận được giới học giả c ...