KHOA HỌC

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 3 GIỚI THIỆU ÐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC (Tâm lý học Phật giáo) Tuệ Hạnh Duy thức học (Tâm lý học Phật giáo Phát triển) là một trong ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 4 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÂN MINH HỌC PHẬT GIÁO (Logic học Phật giáo) Minh Chi DẪN NHẬP Nhân minh học là gì? Môn học này của Phật ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVN Phật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần II - Bài 2 MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT LÝ TRONG ÐẠO PHẬT Phật-Ðiển Hành-Tư DẪN NHẬP Nói đến đạo Phật, một câu hỏi thường được đặt ra: Ðạo Ph ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Bốn Phần III - Bài 7 PHẬT GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC Trần Chung Ngọc Trong thời đại khoa học, khi mà những tiến bộ khoa học đã làm lui đi phần nào q ...

Chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002). Ban Hoằng pháp Trung ương, GHPGVNPhật Học Cơ Bản - Tập Hai Phần I - Bài đọc thêm Tôn giáo và giá trị thực tại Thích Tâm Thiện I- Phật giáo và khái niệm tôn giáo Ði vào quy ngưỡng một đời sống tôn giáo, tr ...