Hãy biết ơn những người khiển trách ta

Vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã

Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta

Vì họ dạy cho ta biết tự lập

Hãy biết ơn những người đánh đập ta

Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta

Hãy biết ơn những người lừa gạt ta

Vì họ tăng tiến kiến thức cho ta

Hãy biết ơn những người làm hại ta

Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta

 được kiên định thành tựu

Trích những lời khai thị vàng ngọc

 của Tịnh Không Pháp Sư