Những Vị liên quan cuộc đời Đức Phật

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Cư sĩ CẤP CÔ ĐỘC (Anathapindada - Anathapindika) (Vị thí chủ quan tr ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Đại đức ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA (Devadatta) (Vị đệ tử phản nghịch nguy hiểm nhấ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Đại đức XA NẶC (Chandaka - Channa) (Người hầu cận trung thành của th ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên.  Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Ni sư DA DU ĐÀ LA (Yasodhara) (Người vợ hiền đức và can đảm, đã gi ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Ni trưởng MA HA BA XÀ BA ĐỀ (Mahaprajapati - Mahapajapati) (Di mẫu c ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Nữ cư sĩ TÌ XÁ KHƯ (Visakha) (Vị nữ thí chủ lớn nhất của giáo đoàn t ...

Anh ngữ: Hellmuth Hecker.Dịch giả: Nguyễn Ðiều. Là Phật tử, tất cả chúng ta đều có chung nhận định về ông Sú Ðát Tá (Sudatta), tức nam cư sĩ Cấp Cô Ðộc, người có công rất lớn trong sứ mạng hành trì chánh pháp và cải tiến xã hội thời đức Phật trụ thế - 62 ...

Nguyễn Ðiều (1994). Mục lục Phần 1 Lời nói đầu [I] Gia Tộc [II ] Thanh niên và lấy chồng [III] Vẫn có nghịch cảnh [IV] Người đàn bà mẫu mực - Hộ trì Tam bảo Phần 2 [V] Vì Visàkhà mà Ðức Phật nói pháp [VI] Tên hiền mẫu "Migàra" trong vài bài pháp dài ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Tôn giả DA XÁ (Yasa) (Người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật v ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Tôn giả KIỀU TRẦN NHƯ (Kaundinya - Kondanna) (Vị đệ tử xuất gia và c ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Tôn giả ƯU LÂU TẦN LOA CA DIẾP (Uruvilva Kasyapa - Uruvela Kassapa) ...

Cấp Cô Độc là Nam cư sĩ Giàu nhất thời Đức Phật. Lời: Lý Thái ThuậnTranh: Trương Quân (Chịu trách nhiệm) Thực hiện sách giấy: Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử ...

Visakha là Nữ cư sĩ Giàu nhất thời Đức Phật. Lời: Lý Thái ThuậnTranh: Trương Quân (Chịu trách nhiệm) Thực hiện sách giấy: Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam.Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Trong lúc còn trụ thế, Đức Phật có 10 đệ tử rất ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ Lục.Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Chùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005. Vua TẦN BÀ SA LA (Bimbisara) (Vị đệ tử tại gia đầu tiên của Phật tro ...